بنیامین کاون تحلیلگر معروف کریپتو در  یوتیوب ،  در جدیدترین ویدئوی  خود به  باند رگرسیون لگاریتمی برای سرمایه کل بازار کریپتو اشاره کرده و  براساس تحلیل خود ادعا می کند که  سرمایه کل بازار ارزهای دیجیتال می تواند در طی صعود بعدی به 10 تریلیون دلار برسد.

باند رگرسیون لگاریتمی چیست؟

همانطور که آهنگ های ساخته شده توسط هوش مصنوعی می توانند برای مقاصد روان درمانی مفید واقع شوند، باند رگرسیون لگاریتمی رنج مقادیری  هستند که بازار کریپتو وقتی که در حباب نباشد به سمت آنها بر می گردد.در شکل زیر باند رگرسیون لگاریتمی توسط نوار سبز نشان داده شده است .

این نوار هنگامی که در مقابل یک مقیاس مقادیر لگاریتمی رسم می شود، یک منحنی تقریبا هموار در محور زمان را شکل می دهد.سرمایه کل بازار کریپتو ،طی شکل گیری حباب / ترکیدن حباب در سال های 2017-2018 به مرز 1 تریلیون دلار رسید.

البته این رقم قبلا به باند رگرسیون برگشته و اکنون بر روی 290 میلیارد دلار ایستاده است.

نزول به هر یک از چرخه های بازار کریپتو بر می گردد

ترسیم اختلاف بین سرمایه کل بازار کریپتو و پایین ترین نقطه باند رگرسیون در طول زمان نشان می دهد که با هر چرخه بازار، سطح اوج کمتر می شود.  این امر،  نظریه گردش نزول در طول زمان را ثابت می کند.با فرض این که این رفتار ادامه دارد ، می توانیم نقطه اوج بالقوه ایی بالاتر از باند رگرسیون را برای دوره صعود بعدی طرح ریزی کنیم.  کاون پیش بینی می کند که چنین اتفاقی در سال 2022  روی خواهد داد . با توجه به روند بازار می توان مطمئن بود که این پیش بینی دیر یا زود به حقیقت تبدیل خواهد شد.

نتیجه احتمالی این امر می تواند این باشد که در نقطه اوج حباب بعدی ، سرمایه کل بازار کریپتو به حدود 10 تریلیون دلار برسد.  در این سناریو ،احتمالاً سرمایه کل بازار پیش از شروع صعود ، در باند رگرسیون نوسان خواهد داشت.

آیا رسیدن به نقطه اوج 100تریلیون دلار بیت کوین امکان پذیر است؟

بله ! طبق الگوی سهام PlanB برای گردش (S2F) ، پیش بینی می شود که سرمایه بازار بیت کوین به تنهایی به 100 تریلیون دلار برسد.به نظر می رسد در برابر این سرمایه ، نقطه اوج سرمایه 10 تریلیون دلاری کاون برای کل بازار کریپتو چندان چشمگیر نباشد.البته رسیدن به نقطه  100 تریلیون دلار بیت کوین خیلی ساده نیست.افزایش قیمت پیش بینی شده در مدل S2F به دلیل محدودیت عملی عرضه در طول زمان اتفاق می افتد.

هالوینگ دوم در ماه می امسال اتفاق می افتد.البته امکان تحقق نقطه اوج  100 تریلیون دلاری تا دو هالوینگ بعدی و تا سال 2028 وجود ندارد.  بنابراین ، در حال حاضر ، فقط باید بر روی  سرمایه کل  بازار 10 تریلیون دلاری تا سال 2022 تمرکز کنیم.