از دیدگاه فاندمنتال بیشتر مقیاس های مربوط به زمانبندی یا تعیین کمیت چرخه های بازار بیت کوین ، بر سرعت انتقال ارزش در زنجیره یا فقدان آن متمرکز شده اند ، اما در مقاله حاضر ما قصد داریم به تحلیل چرخه های بازار بیت کوین از منظر خریدار / سرمایه گذار بپردازیم.

Realised Cap, NVT Ratio, Market-Value-to- Realised-Cap (MVRV) و  HODL Waves معیارها و نمودارهای قدرتمندی هستند که دیدگاه ارزشمندی را در رابطه با چرخه های بازار بیت کوین ارائه می دهند.اما یکی دیگر از مقیاس ها ، که اخیراً مورد توجه جامعه کریپتو قرار گرفته است عبارت است از ارزش دلار ارز های استخراج شده به صورت روزانه و یا بر اساس صدور روزانه بیت کوین.

ثابت شده است که این مقیاس به طور مداوم کلیه نوسانات قیمت (سقوط قیمت ها)را بر اساس قیمت های اوج (All Time High) قبلی شناسایی می کند.این رابطه برای دو هالوینگ اصلی مربوط به چرخه های بازار گاوی و خرسی ، و همچنین چندین دوره کوتاه تر در طول سالهای اولیه در نظر گرفته می شود.

ایده ساده و در عین حال مبتکرانه دیوید پیول برای تنظیم این مقیاس بر اساس میانگین متحرک سالانه ، ابزاری جدید ، قدرتمند و فوق العاده برای سنجش چرخه بازار از منظر سودآوری استخراج / فروشندگان اجباری ایجاد کرده است.

از آنجا که مکانیسم زیربنای این نسبت با سودآوری استخراج مشخص می شود ، صدور روزانه بیت کوین که از پاداش های بلوک به دست می آید ، کفایت می کند – صدور روزانه ارز در حال حاضر به صورت متوسط برابر است با 1800 بیت کوین در روز.

با این حال ، پس از هالوینگ بعدی (سوم) که در اواسط سال 2020 رخ خواهد داد ،کمیسیون های معاملاتی جمع آوری شده توسط ماینرها در مقایسه با پاداش بلوک، دیگر ناچیز نخواهد بود.البته به نظر می رسد که این نسبت می بایست به احتمال زیاد کل درآمد استخراج روزانه(Daily Mining Revenue) را شامل شود ، که این به معنای  کمیسیون های معاملاتی به علاوه پاداش بلوک است.در تلاش های قبلی برای تعیین کمیت فاندمنتال ها از دیدگاه ماینر ،از مقیاسPetaHashDollar به عنوان نقطه شروع استفاده شده است.همچنین تلاش ها  برای نرمالایز کردن ، با استفاده از یک ترند ، و یا با استفاده از تنظیم سطح دشواری ، ما را از تولید یک مقیاس ساده و دقیق دورتر کرد. علاوه بر این ، ثابت شد که میانگین های مختلفی که تاکنون برای محاسبه نسبت پیول مورد آزمایش قرار گرفتند، این نسبت را نامتعادل می کنند. چون هیچ یک از این میانگین ها نتوانستند از نقاط اوج یا قعر به یک تراز کامل برسند و یا حتی به سطحهایی برسند که در آن ها هالوینگ های قبلی اتفاق افتاد.

نمونه ای از کار مقیاس  سودآوری استخراج که در نظر گرفته شده و تنظیم شده است برای: هش ریت ، درآمد استخراج و اصلاح سطح دشواری

همان مقیاس سودآوری استخراج به نسبت پیول اضافه شده است

PetaHashDollar = Mining Revenue / Hash Rate

نسبت سودآوری استخراج از نرمالایز کردن PetaHashDollar با معادلات پایه به دست آمده است

قرار است به کجا برویم؟

اگر انتظار داشته باشید که هالوینگ بعدی در سطح “نسبت پیول” مطابق با دو مورد قبلی (1.6) اتفاق بیفتد ، استفاده از آن در حدود قیمت نزدیک به هالوینگ بعدی بیت کوین ، یک روش جالب خواهد بود. از آنجا که در حال حاضر هیچ داده ای برای صدور روزانه ارز SMA 365 روزه وجود ندارد ، فقط ازیک رویکرد تخمینی می توان برای این منظور استفاده کرد.این امر به ما اجازه می دهد که این دامنه فرضی را با نمونه ای که می توان با پیش بینی رگرسیون غیر خطی قیمت محاسبه کرد، مقایسه کنیم.

تغییر در منحنی رگرسیون غیر خطی رناتو شیراکاشی ( Renato Shirakashi) برای بیت کوین با پارامترهای جدیدی ایجاد شده است به گونه ای که باعث می شود کل درصد واگرایی روزانه از رگرسیون اصلی شیراکاشی به حداقل برسد. پیش بینی می شود که نوسانات و اندازه بازارهای گاوی/ حباب ها ، با بلوغ و رشد این دارایی های مالی کاهش یابند ، به همین دلیل این نسخه در راستای دست یابی به اهداف این طرح انتخاب شده است.

تخمین SMA 364روزه با استفاده از نسبت پیول بین مقادیر نشان داده شده در نمودار بالا ، به معنای قیمتی در بازه 8،889 دلار تا 17،778 دلار است ، که البته در صورت رخ دادن هالوینگ ، یک بار دیگر در نسبت پیول با سطح ~1.6 قرار خواهد گرفت.رگرسیون غیرخطی در این نقطه و در این زمان در سطح 11667 دلار خواهد بود. در زیر این مدل رگرسیونی ، هالوینگ اول رخ داده است ، در حالی که هالوینگ دوم در سطح رخ داده است … آیا این روند ادامه خواهد یافت؟ و اینکه آیا در هنگام هالوینگ اواسط سال 2020 ،می توانیم خودمان را بالای مدل رگرسیون غیر خطی ببینیم؟

بله ! البته نظر ما بیش از حد خوش بینانه است