سردبیر ارشد بلومبرگ هفته گذشته ادعا کرد که شش دلیل عمده وجود دارند که ثابت می‌کنند سال 2020 برای بیت کوین بد است.

اما ما قصد داریم خلاف این ادعا را ثابت کنیم.

بیت کوین در یک سال گذشته بیش از 30 درصد رشد داشته است. این ارز دیجیتال پیشرو، همزمان با سقوط بازار سهام ، نشان داد که از  مقاومت بالایی برخوردار است.به همین ترتیب افراد مشهوری مانند پل تودور جونز دوم ،جدیدا وارد این فضا شده اند.

بنابراین چگونه سردبیر ارشد بلومبرگ می‌تواند استدلال کند که سال جاری برای بیت کوین بد است؟

در واکنش به این ادعا  ، NLW استدلال می‌کند که بیشتر استدلال‌های مربوط به این جریان فقط روایت هستند و از اصول فاندامنتال تبعیت نمی‌کنند.

بر همین اساس 6 دلیل زیر نشان  می‌دهند که نه تنها سال 2020 برای بیت کوین  بد نبوده  بلکه برعکس یک سال فوق العاده برای این ارز مشهور بوده است:

  • جذب مؤثر
  • مقاومت بالا
  • قهرمانان جدید
  • اصول فاندامنتال
  • نیاز در بازارهای نوظهور
  • پایان اصول‌گرایی اقتصادی